Re┼ízaur├ícia a kaviare┼ł Olympia FB

Vitajte na stránkach reštaurácie a kaviarne OLYMPIAV roku 2000 sa stala súŔasŁou našej firmy reštaurácia a kaviare˛ Olympia, ktorá zárove˛ získala status „reštaurácia roka v okrese Trnava“.

Reštaurácia je plne klimatizovaná s kapacitou 150 osôb, a zárove˛ jej súŔasŁou je priestor pre fajŔiarov s kapacitou 40 osôb. V letných mesiacoch je mo×né vyu×iŁ priestory letnej terasy. V´aka širokej ponuke jedál a nápojov si získala reštaurácia mno×stvo stálych zákazníkov. Neodmysliteżnou súŔasŁou našej ponuky je denné menu, ktoré je mo×né si aj objednaŁ pomocou kontaktných údajov.

Okrem dennej ponuky sa zameriavame aj na usporiadanie rôznych významných akcií: svadby, stu×kové slávnosti, semináre, školenia, recepcie, bankety, promócie, rodinné oslavy, klubové podujatia, a pod., ktoré je potrebné si vŔas objednaŁ, vzhżadom na vyŁa×enosŁ termínov.

Informßcie

PoŔas rekonštrukcie budovy bude reštaurácia otvorená na organizovanie spoloŔenských podujatí:
- svadby
- rodinné oslavy
- stu×kové
- firemné akcie
- smútoŔné posedenia
- v tomto období Vám radi zorganizujeme   posedenie pri príle×itosti úspešného   ukonŔenia štúdia - promócie

Volajte na tel. Ŕ.:
033/55 21 068, 0911 266 200

V pracovné dni Vás radi obslú×ime v našom bufete, kde Vám ka×dodenne ponúkame rôzne druhy polievok, hotových jedál, múŔnikov a studenej kuchyne.
Reštaurácia a kaviareň Olympia
ul. J. Bottu 11, 917 08 Trnava
Tel. č. : 033/552 10 68, 0911/266 200
E-mail : kliv@restauraciaolympia.sk

Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok